با درود فراوان بر بینندگان عزیز وبلاگ،مدت دو سال است که یکی از کشاورزان پیشرو شهر ما (بهبهان) اقدام به کشت توت فرنگی نموده است. در ابتدا تصاویری از مزرعه را به نمایش می گذارم تا در فرصتهای بعدی در رابطه با کشت آن مطلب بگذارم.